เรามีวิธีรักษานอนกรน อย่างได้ผล เพื่อช่วยลดปัญหาหรือความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ ที่ตามมา หากท่าน หรือ คู่สมรส ของท่าน นอนกรนเป็นประจำ  ท่านควรรับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม

วิธีรักษานอนกรนมีหลายแนวทาง ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรง รวมถึง สาเหตุหรือปัจจัยที่พบซึ่งแพทย์จะให้คำอธิบายหลังจากตรวจการนอนกรนแล้ว โดยนำผลที่ได้มาวิเคราะห์และพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสมกับแต่ละราย

1. การดูแลปฏิบัติเบื้องต้น สำหรับผู้ที่มีอาการไม่รุนแรง การปรับสุขอนามัยการนอน เช่นใช้เวลานอนพักผ่อนให้พอเพียง เป็นการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยผู้ป่วยเอง ได้แก่

– ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมกับส่วนสูง
– ออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง กล้ามเนื้อแข็งแรง แต่อย่าให้เหนื่อยล้าจนเกินไป
– หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
– หลีกเลี่ยงการใช้ยาบางชนิด เช่น ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท
– นอนตะแคง เพื่อให้เนื้อเยื่อบริเวณเพดานอ่อนและโคนลิ้นไม่อุดกั้นทางเดินหายใจ

2. การรักษาปัจจัยเสี่ยงหรือโรคร่วมที่อาจเป็นสาเหตุ  เช่น ถ้าท่านมีโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ ต่อมทอลซิลอักเสบ เนื้องอกบริเวณทางเดินหายใจ โรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ หรืออื่น ๆ ซึ่งควรรับการรักษาโรคเหล่านี้ควบคู่กันไป

3. การรักษาด้วยความดันลม โดยเครื่องมือที่เรานิยมเรียกรวม ๆ CPAP mask โดยมีหลักการคือ เครื่อง จะเป่าลมผ่านทางช่องจมูก และหรือทางปาก เพื่อให้มีความดันลมแรงพอที่ จะเปิดช่องคอซึ่งเป็นทางเดินหายใจส่วนต้นได้ตลอดเวลาขณะนอนหลับ ถือเป็นวิธีรักษานอนกรนที่ได้ประสิทธิผลดีที่สุดวิธีหนึ่งในการรักษาภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea Syndrome, OSAS)โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการในระดับปานกลาง ถึง รุนแรง CPAPมีหลักการในการรักษาคือ การเป่าความดันลมผ่านทางจมูกหรือปาก ผ่านบริเวณลำคอและโคนลิ้น ซึ่งเป็นส่วนทางเดินหายใจส่วนต้นเพื่อให้เปิดขยายตัวตลอดเวลาโดยไม่ให้มีการอุดกั้นขณะที่นอนหลับซึ่งจะทำให้ผู้ที่ใช้เครื่องสามารถหายใจรับอากาศอย่างพอเพียงและนอนหลับราบรื่นตลอดทั้งคืน

4. วิธีรักษานอนกรนโดยใช้เครื่องมือในช่องปาก (oral appliances) หลักการคือ ใส่เครื่องมือลักษณะคล้ายฟันยางหรือเครื่องดัดฟัน เพื่อป้องกันลิ้นตกไปอุดกั้นทางเดินหายใจ  วิธีนี้ได้ผลดีในรายที่เป็นไม่รุนแรง  ปัจจุบันมีหลายชนิด มีข้อดีข้อเสียหรือข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป  ท่านควรปรึกษาแพทย์ด้านนี้ก่อน

5. วิธีรักษานอนกรนด้วยการรักษาด้วยการผ่าตัด   (Surgical Treatment) ปัจจุบันมีวิธีการผ่าตัดหลายวิธีซึ่งมีข้อดี ข้อเสีย หรือความเสี่ยงต่าง ๆ กัน

แต่โดยรวมแล้วการรักษานอนกรน มีทางเลือกได้หลายวิธี แต่ละวิธีได้ผลดีไม่เท่ากัน และอาจมีข้อดีข้อเสียและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนต่างกัน ดังนั้นดีที่สุดจึงควรปรึกษาแพทย์ ทำการทดสอบการนอนหลับ ก่อนตัดสินใจ