หากคุณ มีอาการ ง่วง ตลอดเวลาที่ทำงาน

มีอาการไม่สดชื่นแม้ เพิ่งตื่นนอน รู้สึกนอนไม่พอ เหนื่อยอ่อน มีอาการหลับใน

นอนกรน หลับใน สัปหงก เวลาทำงาน ควบคุมไม่ได้ มีอาการ มึนศีรษะ ปวดหัวเหมือนนอนไม่พอ นอนกรนเสียงดังเป็นระยะ ตอนนอนหลับ

อย่า นิ่งนอนใจ อาการเหล่านี้ อาจจะเกิดจาก ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
เพื่อการตรวจสอบอย่างเป็นระบบแบบแผน เราควรปรึกษาแพทย์หากมีอาการรุนแรง และกระทบต่อการทำงาน เนื่องจาก อาการนอนกรน แบบทั่วไปสร้างความรำคาญแต่ การอนอนกรน และ มีภาวะหยุดหายใจ สามารถทำให้เกิดโรคอื่นอื่นตามมามากมาย เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคความจำเสื่อม เป็นต้น
ท่านสามารถปรึกษาแพทย์ เพื่อให้แพทย์วินิจฉัย และอาจจะนำไปสู่การทำ sleep test เพื่อหาความรุนแรง ของ ภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับ แล้วนำผลเข้าสู่ sleep lab วิเคราะห์ หาแนวทางการ รักษานอนกรน ต่อไป

บางท่าน อาการนอนกรน อาจจะเกิดจาก การเพิ่มขึ้นของน้ำหนัก ก็ควรลดน้ำหนัก

 

บางท่าน อาการนอนกรน อาจจะเกิดจาก การหย่อนยานของกล้ามเนื้อคออ่อน ควรมีการบริหาร โดยการแลบลิ้นยืดยาว ค้าง 3 วินาที

หรือบางท่าน อาจจะใช้เครื่องช่วยหายใจ CPAP mask สวมเวลานอน ป้องกันการหยุดหายใจได้ หลากหลายวิธีการแก้นอนกรน สามารถเริ่มต้นได้โดยการ ปรึกษาแพทย์ ตรวจการนอนหลับ