ถาม ค่าใช้จ่าย เป็นอย่างไร คะ

ตอบ การตรวจการนอนกรน ถ้าทำที่บ้าน ของท่านเอง ราคา 6500 บาทต่อ หนึ่งคืน ทางเราจะส่งเจ้าหน้าที่ ไปถึงบ้านท่านประมาณ 2 ทุ่ม และทำการติดตั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชม
ถาม มีบริการ ต่างจังหวัด หรือ ไม่
ตอบ ขณะนี้เราให้บริการ เฉพาะ กรุงเทพ และ ปริมฑลเท่านั้น หากท่านอยู่ต่างจังหวัด รบกวนมาค้างที่กรุงเทพ 1 คืน ทางค่าใช้จ่าย ประมาณ 8500 บาท
ถาม ก่อนติตดั้งอุปกรณ์  ต้องเตรียมตัวอย่างไร บ้าง ครับ
ตอบ เมื่อถึงวันนัด เจ้าหน้าที่จะไปถึงประมาณ สองทุ่ม ท่านควรจะอาบนำ สระผม ให้เรียบร้อย เหมือนพร้อมจะนอน แต่หลังจากติดตั้งเครื่องเสร็จ ท่านยังสามารถ ดูโทรทัศน์ ดื่มน้ำ เข้าห้องน้ำ ได้ จากนั้นควรเข้านอน
ถาม ควรนอนมากน้อยเพียงน้อยเพียงใด
ตอบ ควรนอนหลับ ตามปกติที่ท่านนอนประจำ และ มีจำนวน 6 ชม อย่างน้อย เพื่อให้อุปกรณ์ได้เก็บข้อมูลได้เพียงพอ
ถาม ราคา 6500 บาท รวมค่าใช้จ่ายอะไร บ้าง คะ
ตอบ เป็นราคาที่รวม การทดสอบการนอนหลับ ที่บ้าน 1 คืน พร้อมอ่านผลจากแพทย์ศิริราช
ถาม สามารถเบิก ราชการได้หรือไม่คะ (บุตรราชการ)
ตอบ ถ้าเป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าตรวจการนอนหลับได้ 7,000 บาท แต่ต้องไปตรวจใน รพ.ของรัฐเท่านั้น (ตรวจที่บ้านเบิกไม่ได้)
ส่วนเครื่อง CPAP สามารถเบิกได้ไม่เกิน 20,000 บาทครับ แต่ถ้าเป็นบุตรข้าราชการอันนี้ต้องลองถามทางหน่วยงานต้นสังกัดดูครับว่าสามารถเบิกได้หรือไม่

 

โดยท่านสามารถ ติดต่อเพื่อนัดทำทดสอบการนอนหลับ
พร้อมทดลองเครื่อง cpap mask ได้ที่เบอร์ (02) 462-644-1-2 หรือ (082) 2233-710 จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 17:00

หมายเหตุ เพื่อความเป็นการยืนยัน ความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรจะทำการติดต่อ สอบถามก่อนเข้ารับทำการทดสอบการนอนหลับ